Tag archive for tóc dài <div class="taxonomy-description"><p>Hè đến, có lẽ những nàng tóc dài luôn ám ảnh bởi bộ tóc dài, dày cứ áp vào gáy hoặc lả tả lung tung chạm mặt, người nóng muốn điên.</p> </div>